O projektu

Vizija

(1) ustvarjanje trajnih in stabilnih zaposlitev, ki bodo poleg dostojnega dela in življenja omogočile tudi zmanjšanje tveganja socialne izključenosti na dolgi rok,

(2) z angažiranjem znanja vrhunskih kreatorjev, oblikovalcev in umetnikov dostop do inovativnih in kreativnih rešitev »z namenom« tako na področju tradicionalnih industrij, ki za ohranitev in poživitev nujno potrebujejo inovativne kreativne rešitve za ponovno pozicioniranje na trgu (tekstilna, lesna industrija, dizajn in oblikovanje), spodbujanja ohranjanja in krepitve kulturne dediščine in novih tehnologij za približevanje kreativnih in umetniških rešitev skupnosti (vključno z uporabo tehnologij navidezne in obogoatene ter mešane resničnosti, 3D tehnologij, ki bodo v prihodnjih 10 letih bistveno prispevale k oblikovanju alternativnih delovnih mest in ustvarjanju družbenih učinkov),

(3) z laboratorijskim načinom delovanja tudi ustvarjanje pogojev za krepitev podjetnosti in podjetniških kompetenc prekarnih delavcev ter skozi povečanje njihovih zmogljivosti preko mentoriranja, usposabljanja in izobraževanja ter pridobivanja in prenosa znanja na to ciljno skupino z namenom opolnomočenja individualnih prekarnih delavcev kot tudi specifičnih skupin za lažji vstop na trg,

(4) skozi odprto informacijsko – komunikacijsko platformo z digitalnim zapisom kompetenc, razpoložljivih znanj in veščin pa bo omogočala tako informacije na strani ponudbe, ampak tudi identifikacijo in dostop do storitev te ciljne skupine v ožji in širši skupnosti, delovanje po načelu skupnostne – socialne zadruge z uporabo digitalnega zapisa pa bo na drugi strani bistveno prispevalo k zmanjšanju tveganja in povečanju varnosti pri implementaciji inovativnih storitev, izdelkov, rešitev tudi na strani povpraševanja

Za implementacijo aktivnosti so potrebni vsaj trije sistemski ukrepi na ravni države, in sicer:

 1. Zagotovitev možnosti kolektivnega zavarovanja za čas bolniških odsotnosti prekarnih delavcev, ki v tem trenutku ni zagotovljen iz naslova nobenega sistemskega vira, ter poenostavitev postopkov za pridobitev in poročanje o porabi tega vira
 2. Oprostitev plačila davkov od dohodka (oz. moratorij na plačilo) za prvi dve leti delovanja po včlanitvi v platformo,
 3. Vsaj 10% davčna olajšava za investitorje v storitve, ki jih izvajajo te ciljne skupine, v kolikor jim uspe pridobiti investitorja (t.i. investicije z družbenim učinkom), kar pa bo omogočeno z realnim vrednotenjem njihovih pravic intelektualne lastnine skozi neposredno interakcijo (peer-to-peer) z deležniki na strani povpraševanja.

Zakaj e-kooperativa na blockchainu?

PREDNOSTI ZADRUGE:

 • Nadzor in odgovornost sta enakopravno porazdeljena med vse člane
 • Visoka vključenost članov v delovanje in procese odločanja, transparentno delovanje, pravična distribucija ustvarjenega, aktivno delovanje in zavzetost članov veča možnost uspeha
 • Motiviranost članov in zaposlenih v zadrugah je višja od motiviranosti zaposlenih v kapitalskih družbah
 • Večja poslovna stabilnost v obdobjih gospodarskih kriz članom zagotavlja konkurenčnost, prepoznavnost in vključenost v družbene mreže, ki jih s samostojnim nastopom na trgu ne bi mogli doseči
 • Učinkovitejše delovanje
 • Člani s svojim delom prispevajo k razvoju lokalne skupnosti

PREDNOSTI BLOCKCHAINA:

 • Blockchain je tehnologija digitalne in decentralizirane knjige, ki beleži vse transakcije brez potrebe po posredniku
 • Preglednost: uporabniki ali razvijalci imajo možnost, da tehnologijo po potrebi prilagodijo, spreminjanje zapisanih podatkov znotraj blokovne verige pa je skoraj nemogoče, oziroma je transparentno
 • Nižji stroški transakcij: omogoča direktno poslovanje med med uporabniki brez potrebe po tretji osebi, tako zmanjšuje stroške za uporabnike
 • Decentralizacija: ker ni enega centralnega podatkovnega vozlišča je zagotovljena varnost omrežja
 • Nadzor omrežja s strani uporabnikov, ki imajo kontrolo nad vsem in odločajo o razvoju in nadgradnji

Projekt #Create responsible

Pobuda za nastanek Zadruge Odgovorni ustvarjalci z.b.o. so.p. in platfrome create-responsible.eu je prišla iz strani Združenja Socialna ekonomija Slovenije, ki je izvajal transnacionalni projekt z naslovom »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela« MGRT ESS za aktivacijo in socialno vključenost ciljne skupine prekarnih delavcev.

#Create responsible je prva e-kooperativa, ki z uporabo visokotehnološkega orodja – blockchain platforme podpira aktivacijo posameznikov, jim olajša dostop do storitev in trga ter tako omogoča večjo vidnost, varnost in stabilnost poslovanja.

Ciljna skupina platforme so espeji, brezposelni, ki opravljajo občasna dela po pogodbi, zaposleni za skrajšan delovni čas, zaposleni v kulturi, osebe z dopolnilnim delom, socialna podjetja, ki pri svojem delovanju upoštevajo NAČELA SOCIALNE EKONOMIJE: trajnostni razvoj, družbena odgovornost, vključevanje ranljivih skupin, solidarnost in demokratičnost odločanja.

V okviru projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela« MGRT ESS je bilo izvedenih 12 usposabljanj za promocijo, motivacijo, opolnomočenje in združevanje posameznikov v e-kooperativo.

Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.